ستاد بازسازي عتبات عاليات
خدمات دهي موكب‌هاي ايراني از پنجم تا 25صفر
راهنماي تصويري نحوه مشاركت در پشتيباني از راهپيمايي اربعين حسيني از طريق كد #1040*780*- ويژه ستادهاي استاني
راهنماي تصويري نحوه مشاركت در پشتيباني از راهپيمايي اربعين حسيني از طريق كد #1040*780*
راهنماي تصويري نحوه مشاركت در بازسازي و توسعه اعتاب مقدسه از طريق كد #110*780*- ويژه ستادهاي استاني
راهنماي تصويري نحوه مشاركت در بازسازي و توسعه اعتاب مقدسه از طريق كد #110*780*
موكب‌هاي ايراني در ايام اربعين 20 روز خدمات رساني خواهند كرد/ برپايي بزرگترين موكب در صحن حضرت زهرا(س)/ اسكان رايگان در منازل مردم عراق
فعاليت 10 موكب از همدان در عراق
خادمان موكب‌هاي اربعين ويزاي رايگان سه ماهه مي‌گيرند
توصيه‌هاي نماينده بعثه مقام معظم رهبري به موكب‌داران اربعين حسيني
مراحل تحويل زمين به موكب‌هاي ايراني مستقر در عراق آغاز شد
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی