احادیث - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa امام حسین(ع) : ما خاندان رسول خداییم، حقّ در میان ماست و زبان ما به حقّ گویاست. http://fa.atabat.org/view/4972/امام-حسین-ع-:-ما-خاندان-رسول-خداییم،-حقّ-در-میان-ماست-و-زبان-ما-به-حقّ-گویاست- 2017-09-21 13:36:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/01(2).jpg امام کاظم(ع):سه چیز تباهى مى آورد: پیمان شکنى، رها کردن سنّت و جدا شدن از جماعت. http://fa.atabat.org/view/4957/امام-کاظم-ع-:سه-چیز-تباهى-مى-آورد:-پیمان-شکنى،-رها-کردن-سنّت-و-جدا-شدن-از-جماعت- 2017-09-10 13:47:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam%20kazem.jpg امام رضا(ع): روز عید غدیر، روز شگفتن لبخند بر چهره مؤمنان و روز آرایش و زینت است. http://fa.atabat.org/view/4955/امام-رضا-ع-:-روز-عید-غدیر،-روز-شگفتن-لبخند-بر-چهره-مؤمنان-و-روز-آرایش-و-زینت-است- 2017-09-08 09:49:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/photo_2017-09-07_20-07-32.jpg امام هادى(ع): هر که بذر خوبى بکارد ، شادمانى بدرود و هر که تخم بدى بیفشاند ، پشیمانى مى درود. http://fa.atabat.org/view/4951/امام-هادى-ع-:-هر-که-بذر-خوبى-بکارد-،-شادمانى-بدرود-و-هر-که-تخم-بدى-بیفشاند-،-پشیمانى-مى-درود- 2017-09-03 13:37:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg دوش دیدم که کسی در عرفاتم می گفت/ هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله http://fa.atabat.org/view/4921/دوش-دیدم-که-کسی-در-عرفاتم-می-گفت-هرکه-دارد-هوس-کرببلا-بسم-الله- 2017-08-19 12:36:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Eyde%20ghorban28-5-96.jpg امام محمد باقر(ع): پایدارى عزّت را با میراندن طمع بجوى . http://fa.atabat.org/view/4918/امام-محمد-باقر-ع-:-پایدارى-عزّت-را-با-میراندن-طمع-بجوى- 2017-08-16 09:27:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/shahadat%20emam%20bagher25-5-96.jpg امام جواد(ع): هر کس از عافیت زیر دستانش خشنود باشد ، از بالا دستش در امان مى ماند . http://fa.atabat.org/view/4917/امام-جواد-ع-:-هر-کس-از-عافیت-زیر-دستانش-خشنود-باشد-،-از-بالا-دستش-در-امان-مى-ماند- 2017-08-16 08:17:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam-javad-25-5-96.jpg به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. http://fa.atabat.org/view/4900/به-بزرگترهایتان-احترام-بگذارید-و-با-کوچکترها-مهربان-باشید-و-صله-رحم-نمایید- 2017-08-01 06:40:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Emam%20reza%20p.jpg پیش خالق چه حرمتی دارد/ به کرامت چه شهرتی دارد / اهل بیتند همچو منظومه/ ماهِ منظومه است معصومه http://fa.atabat.org/view/4888/پیش-خالق-چه-حرمتی-دارد-به-کرامت-چه-شهرتی-دارد-اهل-بیتند-همچو-منظومه-ماهِ-منظومه-است-معصومه 2017-07-24 11:41:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/___1_20160119_1954445404.jpg امام صادق(ع): خداوند در پى یارى مؤمن است ، تا وقتى که مؤمن در پى یارى برادر خویش است. http://fa.atabat.org/view/4877/امام-صادق-ع-:-خداوند-در-پى-یارى-مؤمن-است-،-تا-وقتى-که-مؤمن-در-پى-یارى-برادر-خویش-است- 2017-07-18 07:49:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Imam-Sadegh.jpg