احادیث - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa پیش خالق چه حرمتی دارد/ به کرامت چه شهرتی دارد / اهل بیتند همچو منظومه/ ماهِ منظومه است معصومه http://fa.atabat.org/view/4888/پیش-خالق-چه-حرمتی-دارد-به-کرامت-چه-شهرتی-دارد-اهل-بیتند-همچو-منظومه-ماهِ-منظومه-است-معصومه 2017-07-24 11:41:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/___1_20160119_1954445404.jpg امام صادق(ع): خداوند در پى یارى مؤمن است ، تا وقتى که مؤمن در پى یارى برادر خویش است. http://fa.atabat.org/view/4877/امام-صادق-ع-:-خداوند-در-پى-یارى-مؤمن-است-،-تا-وقتى-که-مؤمن-در-پى-یارى-برادر-خویش-است- 2017-07-18 07:49:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Imam-Sadegh.jpg گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام/ به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام http://fa.atabat.org/view/4840/گذشت،-ماه-خدا-و-رسید،-عید-صیام-به-هر-دو-باد،-درود-و-به-هر-دو-باد،-سلام 2017-06-24 12:53:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/eyde%20fetr.jpg امام على(ع): عادل ترین مردم کسى است که بیش از همه به حق داورى کند. http://fa.atabat.org/view/4822/امام-على-ع-:-عادل-ترین-مردم-کسى-است-که-بیش-از-همه-به-حق-داورى-کند- 2017-06-13 08:04:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/layali%20ghadr.jpg امام حسن(ع): به جانم قسم که ما پرچم هاى هدایت و نشانه هاى روشن پرهیزگارى هستیم. http://fa.atabat.org/view/4809/امام-حسن-ع-:-به-جانم-قسم-که-ما-پرچم-هاى-هدایت-و-نشانه-هاى-روشن-پرهیزگارى-هستیم- 2017-06-07 12:10:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/karim%20ale%20taha.jpg امام خمینی(ره): عزت نفس، مبدأش توکل علی اللّه و اعتماد بر حق تعالی است. http://fa.atabat.org/view/4806/امام-خمینی-ره-:-عزت-نفس،-مبدأش-توکل-علی-اللّه-و-اعتماد-بر-حق-تعالی-است- 2017-06-03 13:45:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/imam%20khomeyni.jpg رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است http://fa.atabat.org/view/4792/رمــضــــان،-مــاه-عــتــرت-و-قــرآن-گــــاه-تــــجدید-عهد-و-پیمان-است 2017-05-24 13:29:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/1434539331315219.jpg پیغام فتح می رسد از کاروان رزم/ ای مرحبا به همت تان کاروان عشق http://fa.atabat.org/view/4791/پیغام-فتح-می-رسد-از-کاروان-رزم-ای-مرحبا-به-همت-تان-کاروان-عشق- 2017-05-23 13:42:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/767651.jpg امام مهدی (عج): هنگامى که بـه ما اجازه سخن داده شود، حق آشکار وباطل ریشه کن واز شما دور خواهد شد. http://fa.atabat.org/view/4773/امام-مهدی-عج-:-هنگامى-که-بـه-ما-اجازه-سخن-داده-شود،-حق-آشکار-وباطل-ریشه-کن-واز-شما-دور-خواهد-شد- 2017-05-10 14:05:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam_zaman.jpg ای که دلدار و دل آرام و دل آرایی علی/ ما قتیل عشق و تو ما را مسیحایی علی http://fa.atabat.org/view/4767/ای-که-دلدار-و-دل-آرام-و-دل-آرایی-علی-ما-قتیل-عشق-و-تو-ما-را-مسیحایی-علی 2017-05-07 14:46:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/01(2).jpg