احادیث و مناسبتها - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش/ بر آن حریم که باشد ملک نگهبانش http://fa.atabat.org/view/5362/سلام-ما-به-بقیع-و-بقاع-ویرانش-بر-آن-حریم-که-باشد-ملک-نگهبانش 2018-06-21 14:38:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/8shavval.jpg مقام معظم رهبری: امروز عید فطر، روز عیدى گرفتن از خداى متعال است. http://fa.atabat.org/view/5355/مقام-معظم-رهبری:-امروز-عید-فطر،-روز-عیدى-گرفتن-از-خداى-متعال-است- 2018-06-13 07:58:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/fetr97.jpg امام على(ع): درخواست همکارى براى برپا کردن حق ، نشانه دیانت و امانت [دارى ]است http://fa.atabat.org/view/5341/امام-على-ع-:-درخواست-همکارى-براى-برپا-کردن-حق-،-نشانه-دیانت-و-امانت-دارى-است 2018-06-05 15:44:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/photo_2016-12-11_15-22-55.jpg امام خمینی(ره): قیام 15 خرداد مبداء نهضت اسلامی ایران است. http://fa.atabat.org/view/5340/امام-خمینی-ره-:-قیام-15-خرداد-مبداء-نهضت-اسلامی-ایران-است- 2018-06-03 16:40:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/imam%20khomeyni.jpg پاک‌تر از پردۀ بیت الهی دامنت / خلعت زیبای اُم‌المؤمنینی بر تنت http://fa.atabat.org/view/5324/پاک‌تر-از-پردۀ-بیت-الهی-دامنت-خلعت-زیبای-اُم‌المؤمنینی-بر-تنت 2018-05-26 04:37:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/hazrate-khadije.jpg سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. http://fa.atabat.org/view/5321/سپاس-بی-حد-بر-خداوند-قادر-که-کشور-اسلامی-و-رزمندگان-متعهد-و-فداکار-آن-را-مورد-عنایت-و-حمایت-خویش-قرار-داد-و-نصر-بزرگ-خود-را-نصیب-ما-فرمود- 2018-05-23 07:53:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/ruz%20moghavemat.jpg امام هادى(ع): براى نعمت ها همسایه خوبى باشید و باسپاسگزارى و قدردانى از آنها، بر نعمت هاى خویش بیفزایید. http://fa.atabat.org/view/5244/امام-هادى-ع-:-براى-نعمت-ها-همسایه-خوبى-باشید-و-باسپاسگزارى-و-قدردانى-از-آنها،-بر-نعمت-هاى-خویش-بیفزایید- 2018-03-20 15:05:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam-hadi-shahadat.jpg امام باقر(ع): همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایى در پیشامدها و اندازه نگه داشتن در زندگى است. http://fa.atabat.org/view/5230/امام-باقر-ع-:-همه-کمال-در-شناخت-عمیق-دین-و-شکیبایى-در-پیشامدها-و-اندازه-نگه-داشتن-در-زندگى-است- 2018-03-18 15:30:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Date-Veladat-Imam-Mohammad-Bagher.jpg انبیایی که کرامات مکرر دارند ** چشم امید به یک جلوه کوثر دارند http://fa.atabat.org/view/5231/انبیایی-که-کرامات-مکرر-دارند-چشم-امید-به-یک-جلوه-کوثر-دارند 2018-03-05 13:13:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/4bk3b4c199bc345exm_800C450.jpg امام خمینی(ره): پیروزی انقلاب مرهون فداکاریهای دلاورانه ملت ، خصوصاً شهیدان است http://fa.atabat.org/view/5191/امام-خمینی-ره-:-پیروزی-انقلاب-مرهون-فداکاریهای-دلاورانه-ملت-،-خصوصاً-شهیدان-است 2018-02-03 10:36:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/dahe%20fajr96.jpg