احادیث و مناسبتها - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa کوله باری پر ز مهر انبیا دارد شهید **** سینه ای چون صبح صادق،با صفا دارد شهید http://fa.atabat.org/view/5490/کوله-باری-پر-ز-مهر-انبیا-دارد-شهید-سینه-ای-چون-صبح-صادق،با-صفا-دارد-شهید 2018-09-22 06:10:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/defae%20moghadas.jpg امام کاظم(ع): خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت اند. http://fa.atabat.org/view/5458/امام-کاظم-ع-:-خوشا-به-حال-اصلاح-کنندگان-بین-مردم،-که-آنان-همان-مقرّبان-روز-قیامت-اند- 2018-08-31 15:38:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam_Kazem.jpg امام باقر(ع): اسلام بر پنج پایه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حجّ و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تأکید شده، ندا نشده است. http://fa.atabat.org/view/5455/امام-باقر-ع-:-اسلام-بر-پنج-پایه-استوار-شده-است:-نماز،-زکات،-روزه،-حجّ-و-ولایت-و-به-هیچ-چیز-به-اندازه-آنچه-در-روز-غدیر-به-ولایت-تأکید-شده،-ندا-نشده-است- 2018-08-29 08:50:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/ali%20vali%20allah.jpg پیامبر گرامی اسلام(ص):خداوند اصرار کنندگان در دعا را دوست دارد. http://fa.atabat.org/view/5447/پیامبر-گرامی-اسلام-ص-:خداوند-اصرار-کنندگان-در-دعا-را-دوست-دارد- 2018-08-20 12:00:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/eyde%20ghorban1.png امام باقر(ع): همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایى در پیشامدهاى ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگى است. http://fa.atabat.org/view/5429/امام-باقر-ع-:-همه-کمال-در-شناخت-عمیق-دین-و-شکیبایى-در-پیشامدهاى-ناگوار-و-اندازه-نگاه-داشتن-در-زندگى-است- 2018-08-18 07:04:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Date-Veladat-Imam-Mohammad-Bagher.jpg امام جواد(ع) :مؤمن به توفیق از جانب خدا ، پند دهنده اى از درون خویش و پذیرش خیرخواهىِ آن که خیرخواه اوست ، نیازمند است. http://fa.atabat.org/view/5428/امام-جواد-ع-:مؤمن-به-توفیق-از-جانب-خدا-،-پند-دهنده-اى-از-درون-خویش-و-پذیرش-خیرخواهىِ-آن-که-خیرخواه-اوست-،-نیازمند-است- 2018-08-11 06:46:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam-javad-25-5-96.jpg امام رضا(ع): بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانى براى مناجات با خدا .. http://fa.atabat.org/view/5408/امام-رضا-ع-:-بکوشید-که-زمانتان-را-به-چهار-بخش-تقسیم-کنید:-زمانى-براى-مناجات-با-خدا- 2018-07-24 04:13:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Emam%20reza%20p.jpg بال فرشته است و قدم های مردم است **** در حوض صحن آینه اش آسمان گم است http://fa.atabat.org/view/5378/بال-فرشته-است-و-قدم-های-مردم-است-در-حوض-صحن-آینه-اش-آسمان-گم-است 2018-07-14 08:14:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/___1_20160119_1954445404.jpg امام صادق(ع):لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! مجالس را با دو چشمانت، آگاهانه انتخاب کن. http://fa.atabat.org/view/5377/امام-صادق-ع-:لقمان-به-پسرش-گفت:-«اى-پسرم!-مجالس-را-با-دو-چشمانت،-آگاهانه-انتخاب-کن- 2018-07-08 07:43:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/Imam-Sadegh.jpg سلام ما به بقیع و بقاع ویرانش/ بر آن حریم که باشد ملک نگهبانش http://fa.atabat.org/view/5362/سلام-ما-به-بقیع-و-بقاع-ویرانش-بر-آن-حریم-که-باشد-ملک-نگهبانش 2018-06-21 14:38:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/8shavval.jpg