احادیث - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa امام على(ع): عادل ترین مردم کسى است که بیش از همه به حق داورى کند. http://fa.atabat.org/view/4822/امام-على-ع-:-عادل-ترین-مردم-کسى-است-که-بیش-از-همه-به-حق-داورى-کند- 2017-06-13 08:04:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/layali%20ghadr.jpg امام حسن(ع): به جانم قسم که ما پرچم هاى هدایت و نشانه هاى روشن پرهیزگارى هستیم. http://fa.atabat.org/view/4809/امام-حسن-ع-:-به-جانم-قسم-که-ما-پرچم-هاى-هدایت-و-نشانه-هاى-روشن-پرهیزگارى-هستیم- 2017-06-07 12:10:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/karim%20ale%20taha.jpg امام خمینی(ره): عزت نفس، مبدأش توکل علی اللّه و اعتماد بر حق تعالی است. http://fa.atabat.org/view/4806/امام-خمینی-ره-:-عزت-نفس،-مبدأش-توکل-علی-اللّه-و-اعتماد-بر-حق-تعالی-است- 2017-06-03 13:45:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/imam%20khomeyni.jpg رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است http://fa.atabat.org/view/4792/رمــضــــان،-مــاه-عــتــرت-و-قــرآن-گــــاه-تــــجدید-عهد-و-پیمان-است 2017-05-24 13:29:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/1434539331315219.jpg پیغام فتح می رسد از کاروان رزم/ ای مرحبا به همت تان کاروان عشق http://fa.atabat.org/view/4791/پیغام-فتح-می-رسد-از-کاروان-رزم-ای-مرحبا-به-همت-تان-کاروان-عشق- 2017-05-23 13:42:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/767651.jpg امام مهدی (عج): هنگامى که بـه ما اجازه سخن داده شود، حق آشکار وباطل ریشه کن واز شما دور خواهد شد. http://fa.atabat.org/view/4773/امام-مهدی-عج-:-هنگامى-که-بـه-ما-اجازه-سخن-داده-شود،-حق-آشکار-وباطل-ریشه-کن-واز-شما-دور-خواهد-شد- 2017-05-10 14:05:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam_zaman.jpg ای که دلدار و دل آرام و دل آرایی علی/ ما قتیل عشق و تو ما را مسیحایی علی http://fa.atabat.org/view/4767/ای-که-دلدار-و-دل-آرام-و-دل-آرایی-علی-ما-قتیل-عشق-و-تو-ما-را-مسیحایی-علی 2017-05-07 14:46:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/01(2).jpg امام حسین(ع): با گذشت ترین مردم، کسى است که در زمان قدرت داشتن گذشت کند. http://fa.atabat.org/view/4755/امام-حسین-ع-:-با-گذشت-ترین-مردم،-کسى-است-که-در-زمان-قدرت-داشتن-گذشت-کند- 2017-04-29 12:38:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/ayad%20shaban9-2-96.jpg پیامبر خاتم(ص) : خداوند دوست دارد هرگاه یکى از شما کارى انجام مى دهد ، آن را درست و استوار انجام دهد . http://fa.atabat.org/view/4745/پیامبر-خاتم-ص-:-خداوند-دوست-دارد-هرگاه-یکى-از-شما-کارى-انجام-مى-دهد-،-آن-را-درست-و-استوار-انجام-دهد- 2017-04-19 10:43:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/rsoolullah.JPG امام کاظم(ع): کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است. http://fa.atabat.org/view/4742/امام-کاظم-ع-:-کمک-کردن-تو-به-ناتوان،-بهترین-صدقه-است- 2017-04-18 11:08:00 0 18 http://fa.atabat.org/media/image/emam_Kazem.jpg