اخبار متحرک افقی - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa سلام مـا بـه تـو ام‌الشهیدة الشهدا *** سلام ما بـه تـو آه ای غریبـة الغربا http://fa.atabat.org/view/5689/سلام-مـا-بـه-تـو-ام‌الشهیدة-الشهدا-سلام-ما-بـه-تـو-آه-ای-غریبـة-الغربا 2019-01-19 07:59:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/Shahadat%20h%20fateme.jpg شماره حساب ۱۱۰ بانک ملی برای مشارکت در تمامی طرحها و شماره حساب 1040 برای کمکهای مردمی ویژه اربعین آماده دریافت هدایا و نذورات شماست. http://fa.atabat.org/view/3050/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-ملی-برای-مشارکت-در-تمامی-طرحها-و-شماره-حساب-1040-برای-کمکهای-مردمی-ویژه-اربعین-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست- 2018-12-17 06:35:00 0 20 اهدای نذورات و کمکها از طریق شماره گیری کد #233* میسر شد. http://fa.atabat.org/view/3876/اهدای-نذورات-و-کمکها-از-طریق-شماره-گیری-کد-233-میسر-شد- 2018-12-10 05:42:00 0 20 اهدای نذورات و کمکها برای مشارکت در برپایی راهپیمایی اربعین حسینی از طریق شماره گیری #1040*780* میسر شد. http://fa.atabat.org/view/4987/اهدای-نذورات-و-کمکها-برای-مشارکت-در-برپایی-راهپیمایی-اربعین-حسینی-از-طریق-شماره-گیری-1040-780-میسر-شد- 2017-10-02 08:03:00 0 20 اهدای نذورات و کمکها برای مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات عالیات از طریق شماره گیری #110*780* میسر شد. http://fa.atabat.org/view/4986/اهدای-نذورات-و-کمکها-برای-مشارکت-در-بازسازی-و-توسعه-عتبات-عالیات-از-طریق-شماره-گیری-110-780-میسر-شد- 2017-10-02 07:56:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک دی آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3447/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-دی-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-12-07 08:10:00 0 20 شماره حساب 110 بانک سپه آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3399/شماره-حساب-110-بانک-سپه-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-11-01 05:33:00 0 20 شماره حساب 110110 موسسه مالی و اعتباری کوثر آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3189/شماره-حساب-110110-موسسه-مالی-و-اعتباری-کوثر-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-08-05 10:57:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک صادرات آماده دریاقت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3052/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-صادرات-آماده-دریاقت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:45:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک تجارت آماده دریاقت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3051/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-تجارت-آماده-دریاقت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:39:00 0 20