اخبار متحرک افقی - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام/ به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سلام http://fa.atabat.org/view/4840/گذشت،-ماه-خدا-و-رسید،-عید-صیام-به-هر-دو-باد،-درود-و-به-هر-دو-باد،-سلام 2017-06-24 12:53:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/eyde%20fetr.jpg اختصاص شماره حساب 1040 بانک ملی قابل پرداخت در شعب سراسر کشور برای ارائه کمک‌های مردمی به راهپیمایی اربعین http://fa.atabat.org/view/3876/اختصاص-شماره-حساب-1040-بانک-ملی-قابل-پرداخت-در-شعب-سراسر-کشور-برای-ارائه-کمک‌های-مردمی-به-راهپیمایی-اربعین- 2015-10-11 05:42:00 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: شماره حساب 1040 بانک ملی قابل پرداخت در شعب سراسر کشور برای ارائه کمک‌های مردمی به کنگره عظیم راهپیمایی اربعین 94 اختصاص یافته است 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک دی آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3447/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-دی-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-12-07 08:10:00 0 20 شماره حساب 110 بانک سپه آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3399/شماره-حساب-110-بانک-سپه-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-11-01 05:33:00 0 20 شماره حساب 110110 موسسه مالی و اعتباری کوثر آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3189/شماره-حساب-110110-موسسه-مالی-و-اعتباری-کوثر-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-08-05 10:57:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک صادرات آماده دریاقت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3052/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-صادرات-آماده-دریاقت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:45:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک تجارت آماده دریاقت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3051/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-تجارت-آماده-دریاقت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:39:00 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک ملی آماده دریاقت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3050/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-ملی-آماده-دریاقت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:35:00 0 20 شماره حساب ۱۱۱ بانک رسالت آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3049/شماره-حساب-۱۱۱-بانک-رسالت-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-05-12 11:24:00 0 20 شماره حساب ۱۱۲ بانک ملی مخصوص ساخت پروِژه صحن حضرت زهرا(س) می باشد http://fa.atabat.org/view/3048/شماره-حساب-۱۱۲-بانک-ملی-مخصوص-ساخت-پروِژه-صحن-حضرت-زهرا-س-می-باشد 2014-05-12 11:22:00 0 20